UA-27928353-1

Hizmet Sözleşmesi

KULLANIM KURALLARI

 

Aşağıda belirtilen Kullanım Şartları, www.studyosaray.com internet sitesinden doğrudan veya dolaylı olarak almakta olduğunuz hizmetlere yönelik genel şartları içermektedir. Bu internet sitesine girmek veya bu internet sitesi üzerinden sunulan her türlü bilgi, açıklama, yorum, görüntü veya servisten yararlanmakla, aşağıda belirtilmekte olan Kullanım Şartlarının tamamını okuyup anladığınızı ve bu şartların tümünü eksiksiz olarak kabul ettiğinizi, teyid ve taahhüt etmektesiniz.

 İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup ta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Stüdyo Saray’ın ve/veya www.studyosaray.com. Web Sitesi’nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Stüdyo Saray’ın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
TANIMLAR
Aşağıda yer alan tanımlar, Kullanım Şartlarının ayrılmaz parçası olup, bu doküman içerisinde aşağıda belirtilen anlamları ifade etmektedirler.

SİTE: www.studyosaray.com internet sitesi ve bu internet sitesi adresinin altında yer alan internet sayfalarıdır.

SİTE YETKİLİLERİ : www.studyosaray.com internet sitesinin sahipleri ile www.studyosaray.com internet sitesi sahiplerince; SİTE ile ilgili olarak, içerik, idari ya da teknik konularda yetkilendirilmiş kişilerdir.

HİZMET: Stüdyo Saray tarafından  www.studyosaray.com İnternet sitesi üzerinden verilen fotoğraf ve copy center hizmetleri.

KULLANICI VE ÜYE:  Çeşitli internet araçlarını kullanarak, www.studyosaray.com internet sitesine erişen (KULLANICI), söz konusu HİZMETten yararlanan (ÜYE)  her bir  gerçek ya da tüzel kişi veya kişilerdir..
1. SİTE YETKİLİLERİ,  önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanım Şartlarında tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir . Bu değişiklikler, SİTE’de yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girer.
2. SİTE YETKİLİLERİ, önceden herhangi bir bildirimde bulunmadan SİTE’de yer alan her türlü servis ve içerikte değişiklik yapabilir.
3. SİTE’de, diğer internet sitelerine linkler ve reklamlar bulunabilir. KULLANICI VE ÜYE nin, SİTE’de linkleri ya da reklamları bulunan internet sitelerine girmesi veya anılan sitelerde sunulan bilgi, içerik, ürün veya hizmetleri kullanması tamamen kendi  sorumluluğundadır.
4.  SİTE'de sağlanan HİZMETler sadece 18 (onsekiz) yaşından büyük kişilerce kullanılabilir. 18 yaşını doldurmamış veya reşit olmayan küçükler, kısıtlılar ve temyiz kudretine sahip olmayanlar, ancak veli veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla işlem yapabilirler.

ÜYE  HESABI
SİTE’de  “Üye Kayıt Formu” doldurarak Üye kendi adına hesap açabilir. Üyelik onaylandıktan sonra (sonlandırılıncaya kadar); Üye, bu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, www.studyosaray.com’a digital görüntü yükleyebilir  veya kendi adına SİTE YETKİLİLERİ tarafından  yüklenmesi için (buna ait ek şartlara uymak koşulu ile) e-posta ile gönderebilir ve SİTE  tarafından sağlanan Hizmetlerden (bu görüntülerin baskısının yapılması, tarafına yollanması vs.) istifade edebilir.
Üyelik için, e-posta adresi bildirilmek zorundadır. E-posta adresi, SİTE’ye  daha sonraki girişlerde Üyenin tanınması için yardımcı olacaktır. Geçerli olmayan veya başkasına ait bir e-posta adresi kullanılarak Üye kaydı yapılması halinde, SİTE YETKİLİLERİ Üyenin hesabını bildirim yapmadan iptal etme yetkisine sahiptir.
Üye, SİTE YETKİLİLERİ’nin  yazılı onayı olmadan aynı gerçek kişi için birden fazla Üye hesabı açamaz. Bu maddeye aykırı hareket, Üyeye verilen hizmetlerin durdurulmasına yol açabilir.
Üye, hizmetlerden faydalanabilmek ve kendisi tarafından siteye yüklenmiş veya e-posta yolu ile SİTE YETKİLİLERİnce  adına yüklenmesi için göndermiş olduğu fotoğraflara ulaşabilmek için , kendine bir şifre belirlemelidir. fotosende.com bu şifre her kullanıldığında sizin tarafınızdan kullanıldığını varsayar, BU ŞİFRENİN SAKLANMASI SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. Tarafınıza tahsis edilen şifrenin 3. şahıslar tarafından kullanılmasından dolayı oluşacak FİNANSAL sorumluluklar da dahil olmak üzere tüm yükümlülükler size aittir. Tarafınıza özel olarak tahsis edilen bu şifrenin saklanması, güvenliği ve şahsınıza münhasırlığı şahsi sorumluluğunuz dahilindedir.www.studyosaray.com hiçbir şekilde sorumlu değildir.
www.studyosaray.com’da üye hesabı açmak ücretsizdir.
www.studyosaray.com tarafından sağlanan diğer hizmetlerden yararlanmak ücrete tabidir. Ücretler bir Hizmetten faydalanmak istenildiğinde Üyeye bildirilecektir. Bu Hizmetler için bir sipariş verildiğinde (baskı Hizmetleri de dahil) ödeme kredi kartı ile yapılırsa, Üyeden kredi kartı bilgileri istenecektir. Sipariş kabul edildiği takdirde, verilen Hizmetlerin bedeli bu kredi kartına borçlandırılacaktır. Üyenin gerçek olmayan veya başkasına ait bir kredi kartı numarası kullandığı tespit edilirse,www.studyosaray.com’un, üyenin hesabını kendine bildirme gereği duymadan sonlandırma hakkı saklıdır.
 
       Üye kişisel kullanımı için her ziyarette bir kopya olmak üzere bu SİTE’nin sayfalarından yazıcı çıktısı alabilir. Aksi belirtilmedikçe, Üye kendine ait fotoğraflardan istediği kadar yazıcı çıktısı alabilir. Bunun dışında KULLANICI ve ÜYELER, SİTE’de  bulunan hiçbir materyali (diske saklamak, yazıcıdan bastırmak veya herhangi bir başka yolla) kopyalayamaz, dağıtamaz, çoğaltamaz, değiştiremez ve üzerinde değişiklik yapamaz. SİTE’de  bulunan herhangi bir materyali ya da kopyasını www.studyosaray.com ile yapacağı alışveriş dışında hiçbir maksatla kullanamaz. Üyenin fotoğraf albümlerine erişim hakkını ve paylaşımı ücretlendirmek veya ticari anlamda kullanmak da buna dahildir. Bu şartların amaçları açısından, bu malzemelerin herhangi bir diğer web sitesi veya ağa bağlı bilgisayar ortamında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu sitedeki malzemeler telif hakkı koruması altındadır ve bu malzemelerin her tür yetkisiz kullanımı telif hakkı, ticari marka mülkiyeti ve diğer yasaların ihlali anlamına gelebilir.
ÜYE; 
--Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, ırkçı, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, itibar zedeleyici, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı içerik taşıyan fotoğraf ya da görüntü,
-- Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir fotoğraf ya da görüntü yükleyemez, e-posta ile gönderemez ya da baskı siparişi veremez:
Bu yasaklara rağmen, SİTE’nin kim tarafından, nasıl kullanıldığı kontrol edilemez. Yasal ve kötü içeriği olan fotoğraflar yüklenmesinden SİTE YETKİLİLERİ ve www.studyosaray.com sorumlu tutulamaz. Üye bu tür fotoğraflara rastlarsa, gecikmeden SİTE YETKİLİLERİ’ne ulaşmalıdır. Bu tür fotoğrafların olduğu görüldüğü anda www.studyosaray.com yasal yollara başvuracaktır. Bu durumda yasal mercilere, fotoğrafların kopyaları ve www.studyosaray.com tarafından tutulan Üyenin kişisel bilgileri verilecektir. Kullanım şartlarına uymayarak yüklenmiş, e-posta ile gönderilmiş ya da baskı siparişi verilmiş olan fotoğraflar bildirim yapmadan www.studyosaray.com tarafından silinebilir ya da yeri değiştirilebilir.
www.studyosaray.com, kullanım şartlarına uymayan Üyelere Hizmet vermeyi reddedebilir.
Aşağıda belirtilen davranışlar sonucu meydana gelecek olan zararların tazmininden tamamen Üye sorumlu olacaktır.
Üyenin ya da tanıdıklarının (arkadaşlarının) SİTE’nin kullanım şartlarına uymaması, 
Üye ya da Üyenin tanıdıkları tarafından, , üçüncü şahısların Ticari Marka, Telif Hakkı ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında olan haklarını hiçe sayarak fotoğraf yükleme ya da e-posta yolu ile gönderme yapılması, baskı alınması vewww.studyosaray.com’un diğer Hizmetlerinden yararlanılması.              
Kullanım Şartlarının ihlali nedeniyle gündeme gelebilecek; KULLANICI , ÜYE veya üçüncü şahısların her türlü maddi ya da manevi zararlara yönelik talepleri karşında, SİTE YETKİLİLERİ‘nin ya da SİTE‘ye içerik, idari ve teknik konularda hizmet sağlayan kişi veya kuruluşların, herhangi bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
Üyenin SİTE’ye yüklediği ya da e-posta yolu ile gönderdiği fotoğrafların Telif Hakları Üyeye aittir.
Üyenin fotoğraf albümlerinde bulunan fotoğrafları, SİTE YETKİLİLERİ silebilir, yerini değiştirebilir ya da yayınlamayı reddedebilir.
Sunulan Hizmetleri sağlamak için, gereken durumlarda Üyenin yüklediği ya da e-posta yolu ile gönderdiği fotoğrafları, üyenin talebi, bilgisi ve onayı dahilinde www.studyosaray.com sergileyebilir, yeniden düzenleyebilir, baskı alabilir, yer değiştirebilir, dağıtabilir ve silebilir.
Üye diğer internet sitelerinden ya da yayınlardan fotoğraf alamaz ve Üye, ilgili kişi ya da kuruluşun izni olmadan bu fotoğraflarla işlem yapamaz.
 
İnternet sitesinin işleyişi:
SİTE’nin  formatı, içeriği, ürünleri ya da sunulan hizmetleri her zaman değişebilir. 
SİTE üzerinden sunulan hizmetlerin, çeşitli idari ya da teknik nedenlerle kesintiye uğraması, gecikmesi veya benzeri durumlar nedeniyle SİTE YETKİLİLERİ hiç bir suretle sorumlu tutulamaz. Ayrıca, SİTE YETKİLİLERİ, SİTE üzerinden sunulan içerik ve servisleri önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın zaman zaman kısmen veya tamamen değiştirebilir ya da sonlandırabilir.
www.studyosaray.com’da varolan, Üyeye ait bütün bilgilerin yedeğinin alınması önerilmektedir. Yüklenen ya da e-posta yolu ile gönderilen fotoğrafların yedeğini almak Üyenin karar vereceği bir konudur. Fotoğrafların yedeklerinin alınmamasından, kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden www.studyosaray.com sorumlu tutulamaz.

Hizmetler/Ürünler
Üyenin internet üzerinden vereceği siparişlerinde, SİTE YETKİLİLERİ tarafından onay e-postası gönderilene kadar sipariş geçerli olmayacaktır.
Üyenin siparişlerini kabul etme karar yetkisi www.studyosaray.com’undur.
SİTE YETKİLİLERİ taahhüt ettiği Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, www.studyosaray.com’da belirtilmiş olan fotoğraf baskı ürünlerinde değişiklik yapabilir.
Ücretsiz baskılar, www.studyosaray.com’un belirlemiş olduğu kampanyalar dahilinde promosyon olarak sunulur. Kampanya dahilinde olan ücretsiz baskıların boyutu 10x15 cm’dir ve internet üzerinden verilen siparişlerde kullanılabilir. Paketleme ve teslimat tutarı ücretsiz  baskılar için de geçerlidir.
www.studyosaray.com kampanyaların parçası olarak belirli dönemlerde bültenler yayınlayabilir ve bu bültenler, ücretsiz baskı ya da indirim içerikli olabilir. Üye indirim ya da ücretsiz baskılardan, ancak internet üzerinden verdiği siparişlerde yararlanabilir ve bir siparişte sadece  promosyonlardan birini kullanabilir, hepsi bir arada kullanılamaz.

Üyelik iptal işlemleri:
Üyelik iptal işlemi için SİTE YETKİLİLERİ’ne  e-posta ya da telefon yolu ile ulaşılabilir. Üye, iptalini istediği hesabın kendisine ait olduğunu gösteren kanıtlar sunmalıdır. Talep, www.studyosaray.com’a ulaştıktan sonra en kısa zamanda Üyelik iptal işlemleri yapılacaktır.
Bildirim zorunluluğu olmadan, www.studyosaray.com Üyelik iptal edebilir.
Üyelik iptalinden sonra, Üyenin fotoğraf albümü siteden kaldırılacak ve şifresi ile siteye giriş yetkisi iptal edilecektir.
 
Sorular ve Şikayetler
Üyenin şikayet ve talepleri, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ve siparişin teslimatında gecikme olduğu zaman makul bir zaman aralığında SİTE YETKİLİLERİ’ne bildirilmelidir.

Yasal uyarı
www.studyosaray.com web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve www.studyosaray.com’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı www.studyosaray.com. tarafından beyan ve işbu www.studyosaray.com. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir
Stüdyo Saray Fotoğrafçılık ve Copy Center © 2019
web tasarim.
paymethods

Panel Tool

Reset